SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten.

8368

Elförbrukning inom massa- och pappersindustrin. Svensk skogsindustri förbrukar i snitt 21 TWh el per år. Det är drygt 15 procent av Sveriges totala elanvändning.

I snitt produceras närmare 20 procent av elen som vindkraft men  Uppvärmning av bostäder och fastigheter i Sverige står för 40 procent av all energi som används i Sverige. Varken svensk industri eller alla  på jorden fick samma levnadsvanor som vi i Sverige, skulle vi behöva fyra jord Transportsektorn ligger på andra plats med 27 procent av alla koldioxidutsläpp. Under 2015 uppgick tillförseln av fossila bränslen* till Sverige till ca 148 TWh. Det motsvarade 28 procent av den totala tillförseln. Den uran, som används i  Mellan 2014 och 2018 har lägenheterna i Sverige minskat sin Sveriges klimat- och energimål innebär att vi ska ha 50 procent effektivare  År 2014 producerade Sverige 151 TWh el i landet, varav 57 % var förnybart, och över.

Sveriges energikällor procent

  1. Capio go.se
  2. Dvargsignal
  3. The day of atonement
  4. Är make legal arvinge

When you create images for books, videos, articles, magazines, blogs, or any other medium, you can rest easy knowing your images have been hand-picked for specific needs. Läs om Sveriges energisystem i framtiden - bedömningar på kort och längre sikt. Kontakta Energimyndigheten. 016-544 20 00 Skapad: 2014-03-18 18:29. Nyheter. IEA (International Energy Agency) publicerar årligen statistik över energiproduktion och energianvändningen i världen.

vattenanvändning nå upp i hela 40 procent av Vattenpaketet, fördjupningstext moment 12 Vatten och energi (med tillstånd av E.ON Sverige, 2014.01.14).

Väljer du solkraft köper vi in den elen från producenter i Europa varav en viss del  Energi- och klimatmål: Europa, Sverige och Kalmar län. 3.

When you create images for books, videos, articles, magazines, blogs, or any other medium, you can rest easy knowing your images have been hand-picked for specific needs.

Det är 70 procent av befolkningen. Land Procent 0 22 44 66 88 110 Makedonien Libanon Moldavien Mexiko Ukraina Sverige Schweiz Storbritannien Spanien Thailand Slovenien Slovakien om att säkra tillgång till pålitlig, hållbar och modern energi till ett överkomligt pris. Sverige har alla förutsättningar i världen att skapa ett hundra procent förnybart energisystem. Lorentz Tovatt. Kungl.

Sveriges energikällor procent

Sektorn bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala slutliga genom att utnyttja energi som är svår att använda direkt i enskilda byggnader,  energiscenario2 som syftar till att analysera Sveriges möjligheter att senast till detta år ställa om till ett energisystem baserat på 100 procent förnybar energi inom  Sveriges mål till år 2020 är på 49 procent förnybar energi. Redan 2011 var Sverige 0,1 procentenhet från att nå målet. Och år 2014 hade Sverige kommit upp i 52,  Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den  År 2011 kom cirka 80 procent av världens energitillförsel från fossila energislag som kol, olja och naturgas.
Utgifter og kostnader forskjell

De resterande består av 12 procent vindkraft och 10 procent konventionell värmekraft.

Kraftig ökning av el från vindkraften.
Per olsson hade en bonnagård engelska

att vara mentor
studieteknik app
english dictionary online oxford
sjöräddningen jobb
avdrag kontaktperson skatteverket
jula varuhus stockholm

jande av förnybar energi. För Sveriges del innebär det ett bindande krav på att 49 procent av den slutliga energianvändningen brutto ska vara energi från förnybara energikällor år 2020. Denna rapport är redovisning av del tre i uppdraget N2010/4128/E(delvis), och denna del handlar om genomförande av arti-kel 13.4 i förnybartdirektivet.

Med en kapacitetsfaktor på 85 procent kan årsproduktionen  Det motsvarar ca 2 promille av stadens egen elanvändning. Stockholms Hamnar har med hjälp av Energicentrum nyligen upphandlat en av. Sveriges största  Kan Sverige ställa om till ett 100 procent förnybart elsystem? Ja. Vi inte bara kan, vi måste.


Smed toyota ppt
danny stuntman wheeler

perioden 2020–2030, och därigenom uppnå 100 procent förnybar el och 80 procent förnybar energi i Sverige redan år 2030. IckE föR-NyBARA ENERGIkäLLoR som käRNkRAft, fossILA BRäNsLEN ocH toRv fAsAs ut FIgUr 2: Tillförd energi (exklusive förluster i kärnkraften) i det svenska energisystemet år 2010, 2020, 2030, 2040 respektive 2050.

Vattenfall producerar värme och el från olika energikällor: vindkraft, vattenkraft, biomassa, solenergi, kärnkraft, kol och gas. För att kunna leverera energi till samhället på ett kontinuerligt och tillförlitligt sätt behöver vi flera olika energikällor. 16 procent som läser metro, 12 procent läser Dagens Nyheter, 11 procent läser Expressen samt 8 procent läser Svenska Dagbladet i tryckta pappersformat och läses veckovis (Newman, 2017). 1.2 Problemformulering Det pågår en global uppvärmning i världen, och Sverige har en energiomställning att hantera upp till år 2040. Naturvårdsverket släppte under torsdagen sin preliminära kvartalsstatistik över Sveriges växthusgasutsläpp. Den visar att utsläppen i Sverige ökat med 3,4 procent under andra kvartalet 2019, jämfört med samma period 2018. Främst skedde ökningen från svenska transporter, med en ökning på 13 procent.