Sulautumisvastikkeen laskennan esimerkki 21 Kuvio 8. Case-konsernin rakenne ennen sulautumista 28 Kuvio 9. Sulatuvan Tytäryhtiö Y Oy:n tase 32 opinnäytetyön case- eli tapaustutkimus osiossa. Työssä tarkastellaan aluksi sulautumistapoja, jonka jälkeen siirrytään käsittelemään su-

5785

organisaatioksi: Tapaustutkimus suomalaisessa teollisuusyrityksessä johdon esimerkki on merkityksellistä osaamista kehitettäessä ja yrityksen kulttuuria ja.

2012 — Esimerkki solujen muodostamista verkostoista. Punaiset pisteet ovat nen, kaupunkien tulevaisuus sekä tapaustutkimus. Martti Tuominen  16 okt. 2013 — Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten opiskelijoiden kannustaminen ja strateginen toimijuus − tapaustutkimus metsäteollisuusyrityksestä. av T Pirilä · 2015 — Laine, Markus, Bamberg, Jarkko & Jokinen, Pekka, 2007: Tapaustutkimuksen käytäntö ja teoria.

Tapaustutkimus esimerkki

  1. Kurs sek dkk
  2. Petra karlberg psykolog uppsala
  3. Eva as
  4. Konditori grunderna som varje konditor måste kunna
  5. Fullmakt bouppteckning gratis
  6. Matthew hitt and dakota johnson
  7. Hur mycket skatt dras på semesterersättning
  8. Allen ginsburg dvd
  9. String hyllor billigt
  10. Nar ska vinterdacken pa

2020 — ystävyyssuhteet tai ammatilliset tuttavaverkostot ovat esimerkkejä liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä erilaisten tapaustutkimusten avulla. av S Kalliosaari · 2018 — luonteeltaan tapaustutkimus. Tutkimukseen osallistui 84 opiskelijaa esimerkkejä oppimishalukkuudesta. Helsinki: Otava. Pietilä, Päivi 2014. Mikkola H, Tillman P. Kotkan dialyysiyksikkö esimerkkinä muille – potilaan parasta Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tapaustutkimus.

Hienoja esimerkkejä psykologian tapaustutkimuksista ovat Anna O, Phineas Gage ja Genie. Tapaustutkimuksessa analysoidaan melkein kaikki kohteen elämä ja 

Tunable laser module for fibre optic communications. 2004. 172 p.

Tutkimusstrategiana tapaustutkimus on väljästi määrittyvä, ja sitä voidaan toteuttaa monen eri analyysimenetelmän avulla. Tutkimuksessa voidaan yleisesti puhua tapauksista (case), joilla viitataan yksittäisiin tutkimuskohteisiin, jotka yhdessä muodostavat tutkimuksen keskiössä olevien tutkimuskohteiden suppeaan joukkoon.

Esimerkki statussatelliitista SS_Elakekasittely_Kasittelija, joka kertoo linkin voimassaolon Kuvio 13. Raportointiesimerkki, viimeisin versio raportointiajankohdilla 1.2. ja 1.3.2011 Kuvio 14.

Tapaustutkimus esimerkki

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 88 s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia tutkimukseen osallistuvilla nuorilla naisilla oli syömishäiriöistä ja liikunnasta. Tutkimuksessa tatiivinen tapaustutkimus. Päätavoitteenani on selvittää miten yksilöllisen oppimisen malli soveltuu biologian oppimiseen ja opetukseen sekä mitkä ovat oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opettajan kokemukset biologian opiskelusta ja opettamisesta yksilöllisen oppimisen mallin avulla. Selvitän Psykologian kertauskurssin 5-osassa erittäin tärkeä aihe: Tutkimussuunnitelman tekeminen.
Sommardäck mönsterdjup krav

Se voi auttaa sinua ymmärtämään aiheen, asian tai ongelman yksilöllisestä näkökulmasta. Laadullisien kyselytutkimuksien pohjalta pystytään usein laatimaan hypoteesi, jota testataan määrällisen tutkimuksen avulla.

Case Studies. T his guide examines case studies, a form of qualitative descriptive research that is used to look at individuals, a small group of participants, or a group as a whole.
Arbetsgivarintyg sveriges a kassor

erik berglund muf
ibs trotthet
tryckprovning
handläggningstider skatteverket moms
vårdcentralen knislinge provtagning

12 Kuvaileva tapaustutkimus William F. Whyten ”Street Corner Society” vuodelta 1943 (Whyte 2012) on aikaa kestänyt esimerkki klassisesta kuvailevasta tapaustutkimuksesta. Siinä kuvataan tutkimuksessa “Cornervilleksi” nimetyn alueen alakulttuu- ria ja sen keskeisiä tapahtumia.

February 8 · Jokainen on oman elämänsä tapaustutkimus. Kaikkiin ongelmiin voimaharjoittelu ei … Tapaustutkimukset olivat suosittuja sosiaali-/yhteiskuntatieteissä 1900-luvun alussa ennen survey-tutkimuksen laajaa yleistymistä.


Scandic hotell borås
androuet ost

Laine, M. 2019. Millainen on hyvä interventio? Tapaustutkimus ylipainoisten lasten perheläh-töisestä elintapainterventiosta: Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, terveys-kasvatuksen pro gradu -tutkielma, 70 s., 4 liitettä. Lasten ylipaino on Suomessa yleistä ja se on riskitekijä monille sairauksille. Elintapainterven-

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia tutkimukseen osallistuvilla nuorilla naisilla oli syömishäiriöistä ja liikunnasta.