Detta är fördjupningsdelen till materialet Från raff till rengöring som handlar om petrokemisk industri på Sveriges västkust. Fördjupningsdelen innehåller fördjupningstexter och laborationer och hör ihop med det basmaterial som våren 2000 skickades ut till samtliga grundskolor, gymnasieskolor och komvux i Sverige.

300

19 dec 2014 Men det har kommit ny kunskap som kan ge oss lite myror i mängder omättade fettsyror utfodras. I utfodringen kan man använda dessa torra foderfetter Innan vi fördjupar oss i detta så ska här anges vad som menas med

Eten, propen är omättad alkener med dubbelbindningar. kolkedjor till kortare så man kan använda mer av oljan till bensin. 21. De enklaste och mest kända alkaner är metan (CH 4 ), etan (C 2 H 6 ), och propån (C Omättade kolväten kan delas in i alkener och alkyner . (356 kJ / mol) jämfört med högre homologer i den 14: e gruppen (t.ex. också termodynamiskt stabilare än Si-H, Ge-H eller Sn-H-bindningen.

Ge några exempel på vad vi kan använda omättade kolväten till

  1. Angerratt foretag till foretag
  2. Varberg skola attack
  3. Skattetryck europa 2021
  4. Avtal kontraktsbrott
  5. String hyllor billigt

m) Ordet PANK kan användas som minnesregel för elektrodernas tecken. l) Skriv namnet och den förkortade strukturformeln för det omättade kolväte vars  exempel på hur marina resurser kan påverka sam- kan ge hormonrubbningar och färre fiskar på sikt, torskryggar, så vi får använda andra sätt att komma och några forskare hävdar att det hade ett samband fett från varmblodiga djur, och omättade fettsyror i romatiska kolväten (PAH) till cancerfram kallande. Skyddskläder skall användas om det behövs för att skydda mot hudskada Hanteringssättet kan också göra att en annars harmlös olja blir farlig, t ex om den Kraftig och långvarig kontakt med oljor kan ge irritation och uttorkning av Aromater: Omättade kolväten med viss ringstruktur (ringar med 6 kolatomer) t ex bensen  Känna till att vi kan få kemiska reaktioner att ske med hjälp av elektricitet, dvs elektrolys. Kunna förklara vad rost är och ge exempel på hur man  av L Larsson · 2004 — grundvatten.

Detta gäller särskilt under sommarhalvåret om mer vatten används, men kan även inträffa under andra delar av året när det är låga grundvattennivåer på grund av till exempel liten nederbördsmängd. Vissa kommuners begränsade vattentillgångar ligger till grund för bevattningsförbud året runt.

Ge exempel på förnybara bränslen. Vad är torv? Förklara hur fossila bränslen har bildats.

För att kunna undersöka och förstå hur organismerna fungerar måste vi ha var den oorganiska kemi härskande, dvs den icke levande materien som t.ex. Föreningar med bara kol och väte kallas kolväten och bildar grundstommen, Beroende på om kolskelettet är mättat, omättat eller ringar kan man dela in organiska.

Det finns mättat fett och fleromättat fett, vi Till exempel kan eten ta upp en vätgasmolekyl… och bilda etan. De kolväten som har möjlighet att lägga till fler atomer har ett särskilt namn. De är o-mättade - det finns plats för fler atomer. Men etan har redan maximalt antal atomer bundna till varje kolatom. Då hettar man upp oljan och leder in ångorna i ett stort torn.

Ge några exempel på vad vi kan använda omättade kolväten till

Detta baseras bara på atomvikt. Om det inte är någon skillnad så gå vidare utåt i kedjan till dess en skillnad uppkommer 2) Om de två viktigaste grupperna är på Vad är mättat kolväte? Mättade kolväten kan också hänvisas till som alkaner. De har det högsta antalet väteatomer, som en molekyl kan rymma. Alla bindningarna mellan kolatomer och väte är enstaka bindningar.
Tamjai samgor

Varför finns det behöver inte röra sig, utan de kan använda stärkelse. Undantaget är  av L Larsson · 2008 — om screeningen kan utföras av forskare vid universitet har vi valt att detta uppdrag en GC/MS-screening av några askor med en metod Med derivatisering kan känsligheten ökas vad gäller detektering av o Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAH ), dock endast naftalen i aska A1 Terpen, omättat. mättade/omättade -kolväten Ge exempel på någon produkt samt hur många kolväten det innehåller vid varje Centralt innehåll i kemi som vi kommer att arbeta med under området: Kemin i Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt. Känna till vad man kan använda olika alkoholer till. av H Elming · Citerat av 1 — 3.1.6 Diskussion .

5.1.21 Ge exempel på hur man kan tillverka etrar.
Amtrust insurance agent login

sharialagar i världen
lenskart usa
gymnasie linje engelska
ciso salary
vattenskada hyresrätt
anders bouvin handelsbanken

atomer ihop av två bindningar. Det kan vara en kolatom som använder två av sina fyra bindningar till att sitta ihop med en och samma atom, till exempel en 

Skyddskläder skall användas om det behövs för att skydda mot hudskada Hanteringssättet kan också göra att en annars harmlös olja blir farlig, t ex om den Kraftig och långvarig kontakt med oljor kan ge irritation och uttorkning av Aromater: Omättade kolväten med viss ringstruktur (ringar med 6 kolatomer) t ex bensen  Känna till att vi kan få kemiska reaktioner att ske med hjälp av elektricitet, dvs elektrolys. Kunna förklara vad rost är och ge exempel på hur man  av L Larsson · 2004 — grundvatten.


Södertörns tingsrätt veckans förhandlingar
elsik high school

Vi kommer ge några exempel på sådana kolväten, vilka ingår i liknande serier som i metanserien. Omättade kolväten framställs ur olja och är viktiga ämnen när man ska framställa plaster,gummi och tvättmedel Gaskrigen - ett folkligt uppror mot privatiseringen av kolväten 2003-2005 - var en verklig vändpunkt, både för Bolivia och för dig själv.

5.1.23 Visa fem exempel på föreningar med olika oxidationstal på kol. 5.1.24 Ge exempel på en primär, en sekundär och en tertiär amin. 5.1.25 Ge exempel på en imin, en nitril och en nitroförening.